Słownik beginning with O

Outsourcing

korzystanie z zasobów zewnętrznych