Słownik beginning with A

AMA (Advanced Measurement Approach)

zaawansowane podejście do pomiaru ryzyka operacyjnego do wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego