PKO Bank Polski

Główne osiągnięcia

SUMA BILANSOWA

Największa w polskim sektorze bankowym.
więcej

KREDYTY, POŻYCZKI, ZOBOWIĄZANIA

Stabilne udziały rynkowe, wzrost wolumenów kredytowych i depozytowych.
więcej

KREDYTY, KOSZT RYZYKA

Poprawa jakości portfela kredytowego.
więcej

KAPITAŁ WŁASNY I WYPŁACALNOŚĆ

Silna pozycja kapitałowa, stabilny poziom współczynnika wypłacalności.
więcej

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Stabilne poziomy.
więcej

Zobacz wszystkie

Podstawowe dane finansowe

WYNIK FINANSOWY (mln PLN)

Wynik z odsetek7 522,9

Koszty działalności5 245,1

Zysk netto3 254,1

DANE BILANSOWE (mld PLN)

Aktywa248,8

Depozyty174,4

Kapitały własne27,6

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:

ROE netto12,4%

ROA netto1,4%

Marża odsetkowa3,6%

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO:

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości6,9%

Koszty ryzyka96 pb

Pobierz

Raport Roczny 2014
File format PDF size 1,6 MB
Prezentacja 2014
File format PDF size 3 MB
Raport Roczny 2014 (wersja marketingowa)
File format PDF size 13 MB
Tabele 2014
File format XLS size 143 KB

LIST DLA AKCJONARIUSZY

Już po raz piąty mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Tym razem, oprócz tradycyjnie doskonałych wyników finansowych, raportujemy także całą gamę wydarzeń, które śmiało można określić mianem zmian strategicznych, gdyż na trwałe przeobrażają oblicze naszej organizacji i określają możliwe kierunki jej przyszłego rozwoju.

Więcej