Rynek walutowy

W przypadku kursu złotego 2014 rok rozpoczął się od gwałtownej przeceny złotego związanej z obawami globalnych rynków finansowych o skutki stopniowej redukcji ekspansji ilościowej przez Fed dla rynków wschodzących.

W 2014 roku głównymi czynnikami determinującymi zmiany na rynku walutowym były:

  • stopniowe wygaszanie ekspansji ilościowej amerykańskiego banku centralnego (Fed) w połączeniu z sygnałami odnośnie perspektyw podwyżek stóp procentowych,
  • luzowanie polityki monetarnej przez EBC: konwencjonalne (obniżki stóp procentowych) i niekonwencjonalne (ekspansja ilościowa),
  • presja deflacyjna i obniżki podstawowej stopy procentowej w Polsce z 2,50% do 2,0%,
  • spowolnienie gospodarcze rynków wschodzących oraz konflikt na Ukrainie.

Kurs eurodolara w 2014 roku był uwarunkowany przede wszystkim narastającą dywergencją polityk monetarnych w strefie euro i USA. Luzowanie polityki monetarnej w strefie euro oraz stopniowe kończenie ekspansji ilościowej w USA wraz z narastającymi oczekiwaniami na podwyżki stóp w tym kraju spowodowały silną deprecjację kursu eurodolara, który z poziomu ok. 1,37 na koniec 2013 roku obniżył się do ok. 1,23 na koniec 2014 roku.

W przypadku kursu złotego 2014 rok rozpoczął się od gwałtownej przeceny złotego związanej z obawami globalnych rynków finansowych o skutki stopniowej redukcji ekspansji ilościowej przez Fed dla rynków wschodzących. Bardzo szybko jednak te obawy ustąpiły, czego efektem była stopniowa aprecjacją złotego, która trwała aż do połowy 2014 roku, okresowo przerwana jedynie w marcu i kwietniu takimi wydarzeniami jak aneksja Krymu przez Rosję i rozpoczęcie działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie. Od połowy roku wraz narastaniem presji deflacyjnej w Polsce, której skutkiem był wzrost oczekiwań na obniżkę stóp, stopniowym pogarszaniem sytuacji gospodarczej w Chinach oraz w bliskim otoczeniu Polski (Ukraina, Rosja), a także rosnącymi oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych w USA, złoty wszedł na ścieżkę stopniowej deprecjacji, która trwała aż do końca 2014 roku. Kurs EUR/PLN zakończył rok w okolicach 4,29 (wzrost z ok. 4,15 na początku roku) a CHF/PLN w okolicach 3,56 (wzrost z ok. 3,38 na początku roku).