Rynek stopy procentowej

Hossa na rynku obligacji rozpoczęła się w styczniu i trwała niemal nieprzerwanie do końca października 2014 roku.

Rok 2014 charakteryzował się wysokimi wzrostami cen obligacji skarbowych, a tym samym spadkami ich rentowności. Głównym powodem był silny trend dezinflacyjny napędzany w dużej mierze przez spadki cen surowców, który doprowadził do spadku rocznej dynamiki inflacji poniżej zera w II połowie 2014 roku. Hossa na rynku obligacji rozpoczęła się w styczniu i trwała niemal nieprzerwanie do końca października 2014 roku. Trend został zastopowany po tym, gdy miesiąc po 50-punktowym cięciu i zapowiedzi dalszych redukcji stóp, RPP niespodziewanie powstrzymała się z kontynuacją łagodzenia polityki pieniężnej. Powrót do zniżek dochodowości nastąpił w grudniu w reakcji na silne spadki cen ropy oraz sugestie Europejskiego Banku Centralnego uruchomienia na początku 2015 roku nowego programu luzowania ilościowego. W skali całego roku rentowności polskich obligacji 2-letnich spadły z 3,05% do 1,79%, 5-letnich z 3,64% do 2,14%, zaś 10-letnich z 4,35% do 2,52%.