Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu władz banku

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

Stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego SA

Lp.Imię i nazwiskoLiczba akcji na dzień 31.12.2014NabycieZbycieLiczba akcji na dzień 31.12.2013
I. Zarząd Banku    
1. Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 10.000 1.000 0 9.000
2. Piotr Alicki, Wiceprezes Zarządu Banku 2.627 0 0 2.627
3. Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
4. Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku 4.500 0 0 4.500
5. Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
6. Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu Banku 512 0 0 512
7. Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku 3.000 0 0 3.000
II. Rada Nadzorcza Banku    
1. Jerzy Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku* 0 x x x
2. Tomasz Zganiacz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
3. Mirosław Czekaj, Sekretarz Rady Nadzorczej Banku  0 0 0 0
4. Mirosława Boryczka, członek Rady Nadzorczej Banku* 0 x x x
5. Zofia Dzik, członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
6. Jarosław Klimont, Członek Rady Nadzorczej Banku* 0 x x x
7. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Członek Rady Nadzorczej Banku 0 0 0 0
8. Piotr Marczak, Członek Rady Nadzorczej 0 0 0 0
9. Marek Mroczkowski, Członek Rady Nadzorczej 0 0 0 0

*członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie pełnili funkcji na dzień 31.12.2013

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadali akcji i udziałów w spółkach powiązanych z PKO Bankiem Polskim SA rozumianych jako zależne, współzależne i stowarzyszone.