Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez agencje ratingowe Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s, które nadają Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku agencja ratingowa Standard and Poor's, po dokonaniu analizy mającej wejść w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz ocenie jej wpływu na potencjalne wsparcie dla PKO Banku Polskiego SA ze strony Skarbu Państwa, podtrzymała długoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego SA na poziomie "A-" z negatywną perspektywą utrzymania oceny oraz krótkoterminowy rating kredytowy PKO Banku Polskiego SA na poziomie "A-2".

Oceny ratingowe na dzień 31 grudnia 2014 roku

Rating płatny 
Moody’s Investors Service 
Długookresowa ocena depozytów A2 z perspektywą negatywną
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 
Siła finansowa C- z perspektywą negatywną
Standard and Poor’s 
Długoterminowy rating kredytowy Banku A- z perspektywą negatywną
Krótkoterminowy rating kredytowy Banku A-2 

KREDOBANK SA na koniec 2014 roku posiadał przyznany w dniu 23 grudnia 2014 roku przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s, następujący rating:

  • długoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej - „CCC-”,
  • perspektywa - „Negatywna”,
  • krótkoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „C”,
  • rating w skali ukraińskiej – „uaCCC-”.