Działalność promocyjna pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Działania promocyjne spółek zależnych od PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku służyły głównie promocji produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz koncentrowały się w szczególności na:

  • prowadzeniu przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działań marketingowych wzmacniających wizerunek oraz wspierających sprzedaż wybranych produktów, w tym: jednostek uczestnictwa PKO Dóbr Luksusowych Globalny i PKO Technologii i Innowacji Globalny oferowanych w ramach PKO Parasolowy – fio, certyfikatów inwestycyjnych PKO Strategii Obligacyjnych – fiz oraz Pakietu Emerytalnego PKO TFI, prowadzonych w prasie, w internecie i  poprzez e-mailingi elektroniczne kierowane bezpośrednio do Klientów, a także uczestnictwie w charakterze sponsora w IV Fund Forum organizowanym przez Analizy Online,
  • kampanii informacyjnej i edukacyjnej prowadzonej przez PKO BP BANKOWY PTE SA na początku 2014 roku (w okresie dozwolonym przepisami prawa) wraz z innymi powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, mającej na celu zaktywizowanie osób ubezpieczonych do świadomego wyboru instytucji, do której ma być odprowadzana część składki na ubezpieczenie emerytalne oraz przedstawiającą miejsce funduszy emerytalnych w systemie zabezpieczenia emerytalnego,
  • promocji produktów oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA, w szczególności leasingu pojazdów oraz maszyn i urządzeń m.in. poprzez udział w targach i imprezach branżowych (Fleet Market, Agro Show, Targi Outsourcingu, Targi Wiatr i Woda),
  • działalności marketingowej wspierającej sprzedaż mieszkań oraz lokali inwestycyjnych budowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. (w ramach projektów: Neptun Park w Gdańsku Jelitkowie, Nowy Wilanów w Warszawie, Rezydencja Flotylla w Międzyzdrojach, Na Fali w Sopocie oraz Pomeranka w Gdańsku),
  • kampaniach reklamowo-promocyjnych produktów i usług oferowanych przez KREDOBANK SA oraz kształtowaniu wizerunku ww. Banku jako odpowiedzialnej instytucji finansowej na Ukrainie, w tym w szczególności: organizacji kampanii wizerunkowej pod nazwą „Polskie doświadczenie. Ukraiński sukces. Europejska przyszłość.”, promocji sprzedaży karty płatniczej w polskich złotych  „Złotówka” i produktu depozytowego „Prawidłowy wybór” oraz udziału w otwartych lekcjach dotyczących wiedzy finansowej w lwowskich szkołach w ramach Światowego Dnia Oszczędności.