Do pobraniaRemove from your basket
Sytuacja polskiego sektora bankowegoRemove from your basket
22. Kredyty i pożyczki udzielone klientomRemove from your basket
Ryzyko kredytoweRemove from your basket
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczejRemove from your basket
12. Ogólne koszty administracyjneRemove from your basket
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGORemove from your basket
Skonsolidowany rachunek zysków i stratRemove from your basket
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejRemove from your basket
53. Zarządzanie ryzykiem kredytowymRemove from your basket
15. Wypłacone dywidendy z podziałem na akcje Remove from your basket
Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Działalność PKO Banku Polskiego SA – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA*,**Remove from your basket
List PrezesaRemove from your basket
Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA – rys historycznyRemove from your basket
Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Statut PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Adekwatność kapitałowaRemove from your basket
Współpraca międzynarodowaRemove from your basket
Otoczenie makroekonomiczneRemove from your basket
Organizacja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
System motywacyjny PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówRemove from your basket
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymRemove from your basket
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychRemove from your basket
1. Informacje ogólneRemove from your basket
Tendencje w gospodarce polskiej i światowej w 2015 roku i ich wpływ na na wyniki Grupy KapitałowejRemove from your basket
Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Działalność sponsorska PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Działalność promocyjna pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Zasady zarządzania ryzykiemRemove from your basket
Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Relacje inwestorskieRemove from your basket
Akcje oraz akcjonariusze PKO Banku Polskiego SARemove from your basket
Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnegoRemove from your basket
Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu władz bankuRemove from your basket
Pozostałe informacjeRemove from your basket
Download CenterRemove from your basket